VERON DX-HONOR ROLL
Deelnemers opgelet
 
The ARRL Board of Directors approved a motion to amend the DXCC Rules, when it met January 19-20. Section II, Subsection 1 of the DXCC Rules now will include a new Subsection

d): The entity has a separate IARU member society and is included on the US State Department Independent States in the World.

The discussion during the Board meeting and the rule change did not address any specific entity. The amendment could allow some additions to the current DXCC List of entities. It is a good thing not only for DXCC but for all active hams.

In fact, the Republic of Kosovo (Z6) has been added to the DXCC List of current entities, increasing the total number of current DXCC entities to 340. The addition of Kosovo raises to 331 the required number of current entities confirmed to qualify for DXCC Honor Roll; Top of Honor Roll is 340. DXCC award accounts are being tabulated to reflect the change.

VERON DX-HONOR ROLL

Om het gebruik van de HF banden te stimuleren heeft de VERON de VERON DX-Honor Roll ingesteld. De lijst wordt samengesteld aan de hand van de score op de banden 1,8 MHz t/m 28 MHz, inclusief de WARC-banden en exclusief 5 Mhz.

De voorwaarden voor deelname zijn:

  • Fair Play
  • Alleen entiteiten, bevestigd door middel van een QSL-kaart of LoTW tellen mee voor de score.
  • U vermeld het bevestigde aantal entiteiten (maximaal 340). Deleted entiteiten en EQSL tellen NIET mee.
  • U vermeld verder in welke categorie (MIXED, SSB, CW, RTTY) u meedoet.
  • U vermeld ook het aantal bevestigde entiteiten per band.
    De volgorde is: 160-80-40-30-20-17-15-12-10m en het totaal van alle banden.

  • U kunt uw score zelf bijwerken via de link dxhonorroll.veron.nl

  • U kunt uw score ook opsturen naar honor-roll77@veron.nl (zonder de 77). Uw score wordt dan zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

De resultaten worden regelmatig in Electron gepubliceerd.